Counselling head

 eng-button

fb-logo      twitter-logo

givengain-logo
agricircleLebone Agriculture1agricircleLebone HouseagricircleLebone Edu CentreagricircleLebone counsellingagricircleLebone skills centre


subscribe


z2a Village

Helen 'O Grady Drama Academy Bloemfontein

Lotto logo

Add Hope full-size

MySchool logo

Krijg uw kaart vandaag en ondersteunen Lebone
Voeg Lebone Land - Bloemspruit als uw
doel naar keuze!

Lebone Counselling Dutch

Lebone Counselling

In deze sectie wordt pastoraat, begeleiding bij sterfgevallen, verdrietverwerking en begeleiding rond AIDS/HIV-testen gegeven. Er is een voedsel- en kledingbank. Er wordt hulp verleend aan mensen die geen identiteit hebben, door ze te helpen identiteitspapieren aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. (o.a. ID-kaarten, geboortebewijzen) Er zijn veel mensen die geen identiteitspapieren hebben en dus ‘niet bestaan’. De medewerkers van deze sectie zetten mensen weer op de kaart zodat ze een pensioen of een uitkering kunnen aanvragen of werk zoeken.

 

Bekijk meer foto's

councelling1councelling2