Edu Centre head

 eng-button

fb-logo      twitter-logo

givengain-logo
agricircleLebone Agriculture1agricircleLebone HouseagricircleLebone Edu CentreagricircleLebone counsellingagricircleLebone skills centre


subscribe


z2a Village

Helen 'O Grady Drama Academy Bloemfontein

Lotto logo

Add Hope full-size

MySchool logo

Krijg uw kaart vandaag en ondersteunen Lebone
Voeg Lebone Land - Bloemspruit als uw
doel naar keuze!

Lebone Edu-Centre Dutch

Lebone Edu-Centre geeft in drie klassen kleuteronderwijs aan de kinderen die in Lebone House wonen. We geven kinderen van de basisschool ook bijlessen. Ook kinderen uit de buurt komen naar Lebone voor kleuteronderwijs omdat ze niet naar de lokale school kunnen vanwege armoede. Allemaal genieten ze van de voordelen van Lebone House: 3 maaltijden per dag, kleding, medicijnen e.d.
Het goed geëquipeerde IT centrum, onderdeel van het Lebone Skills Departement, wordt ookgebruikt door het Edu-Centre, om kinderen te leren met computers om te gaan.

This section has three classes providing pre-primary education for our children & afternoon classes for our children attending primary school. We also have children from the community as day scholars at the pre-school centre (who all enjoy all the benefits of Lebone House children - 3 meals a day, clothing, medication, etc) who are unable to access education due to poverty.

 

The well equipped Telkom IT Centre, part of the Skills Development programme, is also a vital part of the Edu-Centre, enabling the children to access computer skills.

 

Bekijk meer foto's

Kidsoncomputerschool kids