About head

 eng-button

fb-logo      twitter-logo

givengain-logo
agricircleLebone Agriculture1agricircleLebone HouseagricircleLebone Edu CentreagricircleLebone counsellingagricircleLebone skills centre


subscribe


z2a Village

Helen 'O Grady Drama Academy Bloemfontein

Lotto logo

Add Hope full-size

MySchool logo

Krijg uw kaart vandaag en ondersteunen Lebone
Voeg Lebone Land - Bloemspruit als uw
doel naar keuze!

Over Ons

De AIDS Mission Outreach Trust (AIDSMO) is een op geloof gebaseerde NGO, de stichting die Lebone Village exploiteert.

OORSPRONKELIJKE DROOM

Het eerste zaadje van eendroom voor een kindertehuis voor verstoten kinderen en weeskinderen door HIV/AIDS werd gepland in december 1997. Toen statistieken van aidswezen, via de media, werden vrijgegeven voor het publiek, werd het duidelijk dat er nog weinig of geen voorzieningen waren getroffen voor de kinderen waarvan de ouders door HIV/AIDS besmetting waren overleden. AIDSMO werd opgericht om aan de behoeften van deze kinderen tegemoet te komen: Lebone House! (Lebone betekent in de Sotho-taal: Licht) Lebone House werd opgericht in mei 2000 en opende zijn deuren in eerste instantie als dagopvang voor HIV/AIDS besmette kinderen.

Bij Lebone streven we ernaar de kinderen een liefdevolle omgeving te verschaffen, waarin we ze verzorging bieden: Liefde, acceptatie, veiligheid, kleding, voedsel, onderwijs, medische zorg enz. vanaf het moment dat het kind in Lebone House is geaccepteerd voor de duur van zijn of haar leven als kind. Een kind wordt op zijn/haar 18e verjaardag als volwassen beschouwd.

Alle kinderen worden toegelaten in Lebone House op basis van zijn/haar behoeften. Er wordt geen test afgenomen of om een vergoeding gevraagd.

MEER DAN DE DROOMWERD WERKELIJKHEID

Na tien jaar gedragen te zijn door Gods goedheid, zien we de wonderen die we mochten ervaren: de aankoop van eigen grond (17,5 ha) werd gerealiseerd, meer dan zes keer zoveel kinderen worden opgevangen. Er kwam een onderwijscentrum voor kinderen van Lebone en kinderen uit de buurt, maar ook voor vakonderwijs om familieleden van de kinderen en andere kwetsbare mensen uit de buurt een zelfstandig bestaan te leren op te bouwen.
Meer dan de helft van de grond wordt gebruikt voor agrarische productie om de meer dan 600 monden te voeden en inkomen voor Lebone te genereren. Verder kwam er een afdeling om mensen uit de omgeving van Lebone Village met adviezen en sociale ondersteuning en training verder te helpen.

De verwezenlijking van onze droom is ons gegeven en is ontegenzeglijk een bewijs dat Lebone meer heeft kunnen verwezenlijken dan het beoogde te doen in de eerste 5 jaar. Ook een bewijs van de overvloedige rijkdom en genade van onze trouwe God, die gezorgd heeft dat velen gehoorzaam zijn geweest aan Zijn liefdegebod. Ook een bewijs dat gewone stervelingen dingen tot een succes kunnen maken die groot genoeg zijn om tot mislukken gedoemd te zijn, tenzij God het zegent.

MOMENTEEL ZIJN ER 5 SUCCESSVOLLE PROGRAMMA’S BIJ LEBONE

1. Lebone House
Lebone House is een kindertehuis voor met HIV/AIDS-getroffen kinderen waarbij wordt voldaan aan alle aspecten van hun mens-zijn. Omdat we geloven dat ieder kind het recht heeft om in het eigen gezin, cultuur en gemeenschap op te groeien, probeert Lebone zo goed mogelijkhet gezinsleven voor hen te vervangen. Momenteel wonen er 37 kinderen permanent en komen er 56 kinderen voor dagopvang. Er zijn twee gebouwen ‘Maersk House’ en ‘Rist House’.

2. Lebone Edu-Centre
Lebone Edu-Centre geeft onderwijs aan de kinderen die in Lebone House wonen, van geboorte tot de dag waarop ze  de leeftijd hebben om de school te verlaten. Er is een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en naschoolse opvang voor schoolkinderen. Ook kinderen uit de buurt komen naar Lebone voor onderwijs omdat ze niet naar de lokale school kunnen vanwege armoede. Allemaal genieten ze van de voordelen van Lebone House: 3 maaltijden per dag, kleding, medicijnen e.d.

3. Lebone Agricultural Production & Nursery
Voor deze sectie hebben we 11 ha tot onze beschikking waarvan 2.500 m2 overdekt met een schaduwnet om de groente tegen de zon te beschermen en een tunnelkas voor het kweken van groenten en vruchten. Er worden ook kuikens gemest. Van de opbrengsten kunnen we meer dan 600 mensen voeden en bovendien, door verkoop van de producten wat inkomsten generen voor Lebone. In de kwekerij wordt zaad opgekweekt tot pootgoed voor de groenteproductie en ook voor de verkoop. Mensen uit de buurt leren hun eigen moestuintje te beginnen en worden geholpen bij de aanleg ervan.
We kweken en vermeerderen ook inheemse bomen voor de verkoop.

4. Lebone Skills Development Centre
Dit centrum heeft 15 afdelingen waar ca. 100 mensen een training volgen en zo zelfredzaam worden gemaakt om een eigen inkomen te kunnen gaan genereren.

5. Lebone Training &Counselling Centre
In deze sectie wordt basistraining gegeven en advies over HIV/AIDS en aan aidspatienten, kinderverzorging, lessen in de Engelse taal aan hen die deze taal niet machtig zijn, basistraining in zorg voor huis en buurt, zorg voor wezen, pastoraat, begeleiding bij sterfgevallen en verdrietverwerking. Er is een voedsel- en kledingbank. Er wordt hulp verleend aan mensen die geen identiteit hebben, door ze te helpen identiteitspapieren aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. (o.a. ID-kaarten, geboortebewijzen) Er zijn veel mensen die geen identiteitspapieren hebben en dus ‘niet bestaan’. De medewerkers van deze sectie zet mensen weer op de kaart zodat ze een pensioen of een uitkering kunnen aanvragen of werk zoeken.

De stichting AIDS Mission Outreach Trust is een door de overheid erkende non-profit organisatie en is in zijn geheel afhankelijk van donaties en bijdragen van particulieren, fondsen en bedrijven. We voeren een officiële boekhouding en volgen zakelijke procedures. De boekhouding wordt bijgehouden door een gediplomeerde boekhouder en wordt gecontroleerd door Gobodo Inc Chartered Accountants en kan op verzoek worden toegestuurd aan hen die hierin zijn geïnteresseerd.

Wij vinden dat wij verantwoording hebben af te leggen aan onze donoren en sponsoren en dat de reputatie van de AIDSMO Trust wordt hooggehouden. Dit doen we door: het volgen van de standaarden voor de zorg, het ons houden aan strikte ethische normen en het volgen van correcte boekhoudregels en zakelijke procedures. Dit heeft al vruchten afgeworpen: We hebben een goede reputatie in de lokale gemeenschap.

Wij meten onze diensten door middel van:
  • Performance management
  • Kwaliteitscontroles
  • Resultaatmetingen
  • Accountantscontroles
  • Voortgangscontroles.

Dit is het verhaal van het mosterdzaadje dat als het wordt geplant, zoals God het heeft bedoeld, uitgroeit tot een boom waarin veel vogels bescherming vinden. Met Gods hulp, door gehoorzaamheid en openstaan voor Zijn wensen, zal Lebone alles in het werk stellen om het licht van Zijn liefde, via het werk van de medewerkers, zorgverleners en vrijwilligers, over te brengen op de kinderen.

GEEF EEN KIND ZIJN TOEKOMST TERUG!