Donate head

 eng-button

fb-logo      twitter-logo

givengain-logo
agricircleLebone Agriculture1agricircleLebone HouseagricircleLebone Edu CentreagricircleLebone counsellingagricircleLebone skills centre


subscribe


z2a Village

Helen 'O Grady Drama Academy Bloemfontein

Lotto logo

Add Hope full-size

MySchool logo

Krijg uw kaart vandaag en ondersteunen Lebone
Voeg Lebone Land - Bloemspruit als uw
doel naar keuze!

Schenken

 

Maak uw gift over op de bankrekening van de Stichting Vrienden van Lebone. Deze stichting heeft als doel, zoals beschreven in haar statuten:

  1. De materiële ondersteuning van de in Bloemfointein (Zuid-Afrika) gevestigde AIDS Mission Outreach Trust, die het kindertehuis Lebone Village exploiteert, waaronder begrepen het leveren van financiële bijdragen aan laatstgenoemde trust ten behoeve van de exploitatie van haar activiteiten.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen. Die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Deze stichting heeft een ANBI Status, uw gift is dus aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.

ANBI LOGO

RSIN nummer: 8550.23.557
Bankrekeningnummer: NL20 RABO 0302 6310 62

Adres: Schoolstraat 37, 5305EA Zuilichem
Telefoon: 0653 244 262
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Johan de Hoop (voorzitter)
Leo Muis (secretaris)
Reijer Berendse (penningmeester)
De bestuursleden zijn allen vrijwilligers.

Exploitatieverslag St Vrienden van Lebone 2015

Jaarverslag St Vrienden van Lebone 2015

Exploitatieverslag_St._Vrienden_van_Lebone_2016.pdf

Jaarverslag_St._Vrienden_van_Lebone_2016.pdf

Exploitatieverslag_St._Vrienden_van_Lebone_2017.pdf

Jaarverslag_St._Vrienden_van_Lebone_2017.pdf

 

Beleidsplan
De stichting zal particulieren, bedrijven, fondsen en diaconieën van kerken benaderen om Lebone Village financieel te ondersteunen. Ook zal de stichting vrijwilligers werven om voor een korte of langere tijd bij Lebone Village als vrijwilliger te gaan werken.