funds head

 eng-button

fb-logo      twitter-logo

givengain-logo
agricircleLebone Agriculture1agricircleLebone HouseagricircleLebone Edu CentreagricircleLebone counsellingagricircleLebone skills centre


subscribe


z2a Village

Helen 'O Grady Drama Academy Bloemfontein

Lotto logo

Add Hope full-size

MySchool logo

Krijg uw kaart vandaag en ondersteunen Lebone
Voeg Lebone Land - Bloemspruit als uw
doel naar keuze!

Vrijwilligers

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van anderen. Daarom verwelkomen wij vrijwilligers voor al onze afdelingen.

We hebben verschillende uitdagingen voor lokale en internationale vrijwilligers beschikbaar. Als je je geroepen voelt om ons team te komen versterken voor kortere of langere tijd, ben je van harte welkom.

Download ons vrijwilligers formulier hier.

(Dit formulier is in het Engels en wordt door ons niet vertaald omdat elke vrijwilliger geacht wordt in het Engels te kunnen communiceren.)

Klik hier om het verhaal van Cass en Dorothy Gleaves uit Engeland te lezen dat zij schreven na vrijwilligerswerk bij Lebone Village te hebben gedaan getiteld ”Lebone Village een beetje hemel op aarde”. En het verhaal van Heleen Baan uit Nederland getiteld “Altijd in mijn hart”.

Een collage van al onze internationale vrijwilligers van de laatste 13 jaar

Lebone Collage final